Orodja za struženje

Različne oblike, ki jih lahko oblikujemo le z različnimi stružnicami se uporabljajo v vseh panogah. Orodja za struženje se uporabljajo za struženje ta različnih materialov, kot so na primer različne vrste kovin in pa seveda les. Največkrat za obdelavo kovin uporabimo orodja za struženje ali stružnice, ki so namenjene oblikovanju valjastih obdelovancev. Poleg tega pa lahko na stružnicah oblikujemo tudi ravne ploskve in tudi neokrogle oblike. Pri tem pa je postopek struženja drugačen. Orodja za struženje imajo eno vrsto gibanja, vsem je skupno rotiranje, pri čemer je orodje (nož) v mirovanju, giba pa se obdelovanec, nož pa se lahko giba po vsej dolžini obdelovanca.

Osnovni parametri, ki jih moramo pri stružnicah upoštevati, pa so vsekakor, globina rezanja, ki se določa v mm, vrtilna hitrost, ki nam poda podatek, s kakšno hitrostjo se obdelovanec vrti, premer obdelovanca, ki je največkrat poden v mm in ima določen minimalni in maksimalni premer obdelovanca. Ravno tako pa je podan podatek o rezalni hitrosti, ki je podana v m/min, podan pa je tudi podatek o podajanju in dolžini struženja. Vsi našteti podatki pa so pomembni, saj porabniku sporočajo podatke o posamezni stružnici in njeni sposobnosti obdelave končnih izdelkov.

Orodja za struženje se uporabljajo za različne vrste struženja in sicer za vzdolžno struženje, pri čemer se nož giblje vzporedno na os obdelovanca, kar je tudi najbolj pogosto. Orodja za struženje se uporabljajo za struženje navojev, za prečno struženje, za podstruževanje, za zarezno struženje, za profilno in kopirno struženje. Vsekakor pa je vsaka izmed tehnik struženja potrebna za oblikovanje želenega končnega izdelka.

V največ primerih so orodja za struženje enorezna, kar pomeni jih sestavljata rezilo in držalo. Rezilo je izdelano iz tršega materiala ali rezalnega materiala, na držalo pa je prilotano, držalo je izdelano in konstrukcijskega jekla, ki je cenejše. Na stružnici je lahko pritrjeno eno orodje za struženje, ali pa več. Vsekakor je število orodij odvisno od vrste stružnice in od tega kakšen način in kakšno obliko končnega izdelka pričakujemo.

Za struženje navojev, uporabljamo orodja za struženje, ki so standardizirana, med temi orodji pa ločimo med sabo orodja za struženje desnega in levega navoja. Orodje za struženje navojev, je standardizirano predvsem zaradi tega, ker mora biti končni izdelek kompatibilen z različnimi izdelki, ki jih proizvajajo drugi proizvajalci. Vsekakor ne moremo poslati na trg končnega izdelka, ki ga ne moremo uporabljati v širši potrošnji.

Orodja za struženje, ki se uporabljajo za konusno ali stožčasto struženje, se giblje poševno proti osi obdelovanca, končni izdelek pa ima stožčasto obliko.  

Orodja za struženje so vsekakor uporabna v predelovalni industriji, kjer se obdeluje različne vrste kovin. Orodja, ki jih uporabljamo pri struženju pa morajo biti prilagojena za posamezen material, ki se obdeluje na stružnici, saj ima vsaka izmed kovin različno trdnost, temu pa morajo biti prilagojen tudi orodja. Obdelovanca, ki je trši, kot orodje, ki ga uporabljamo pri struženju ne bomo mogli stružiti z takšnemu orodju, temveč je potrebno orodje zamenjati in izbrati trši nož. 

Hitrost, s katero napreduje razvoj v strojništvu je čedalje hitrejši ravno tako pa so tudi stružnice čedalje bolj dovršene in natančne. Poznamo pa več različnih vrst stružnic, ki se od vseh orodij za odrezovanje največ uporabljajo. Tako poznamo revolverske stružnice, preproste stružnice, univerzalne stružnice, avtomatske stružnice… poleg naštetih, pa poznamo tudi več vrst specialnih stružnic, in sicer čelne stružnice, ki se uporabljajo za obdelavo predmetov z večjim premerom in manjšo debelini, ter karuselne stružnice, ki se uporabljajo z obdelavo velikih predmetov, ki rotirajo. N vseh stružnicah, ne glede na vrsto pa moramo uporabljati ustrezna orodja za struženje, ki so prilagojena tako stružnici, kot tudi materialu, ki ga stružimo.